……………………………………………………………………………….. Short – HuyThao Arowana
 • Hồ 1-7 Quick View
  • Hồ 1-7 Quick View
  • ,
  • Hồ 1-7
  • Mô tả Size: 35 cm Giá: Vui Lòng Liên Hệ Thể trạng: khỏe, đang trong quá trình lên màu. Đặc điểm nổi bậc : Semi Short , Râu dài . Má đã lên màu rất đậm. Viền vảy đã ẩn xanh và đỏ rất đậm. 5 lớp vẩy Càng căng  rất dài đến 12 -14cm Đuôi to xòe Huy Thao Arowana…
  • Đọc tiếp

CALL NOW

×
×

Cart